Effect schaakles op leerprestaties

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar het effect van schaakles op de leerprestaties van kinderen. In Nederland hebben Cor van Wijgerden (ontwikkelaar van de Stappenmethode) en Karel van Delft hier onderzoek naar verricht. Uit alle onderzoeken uit binnen- en buitenland blijkt, dat schaken op school het denkvermogen én de prestaties op andere gebieden stimuleert.